ประกาศการเข้าใช้งาน ระบบสถิติโรงพยาบาลพะเยา
เนื่องจากมี บางคนมีการเข้าใช้งาน ระบบสถิติโดยไม่ผ่านระบบล็อคอิน จากหน้าหลักของโรงพยาบาล แต่ใช้วิธีการเข้า พาทโดยตรงจึงทำให้ข้อมูลรายบุคคล ปรากฏต่อสาธารณะ ดังนั้น จึงได้ทำการปรับปรุง ระบบเพื่อป้องกัน ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากต้องการใช้งานระบบสถิติ กรุณาสมัครหน้าเว็บ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อ ปลดล็อค หากมีอยู่แล้ว ให้เข้าระบบก่อนทุกครั้ง หากมีปัญหากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่